Nastavení ochrany osobních údajů
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Mit dem Klick auf 'Alle akzeptieren' stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu.
› Prohlášení o ochraně osobních údajů
Nezbytný   ? 
x

Tyto cookies jsou nezbytné a slouží k funkčnosti webových stránek. Nelze je deaktivovat.
    Marketing   ? 
x

Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE
Zweck der Datenverarbeitung
Messung, Marketing
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Zustimmung (DSGVO 6.1.a)
   Srdečně vítejte v Lázních Warmbad

 Lázně Warmbad    Historie    Termální léčivý pramen    Studna   

Nejteplejší termální léčivý pramen a nejstarší lázně Saska


Lázně Warmbad

Heilbad Warmbad

Lázně Warmbad, část horského města Wolkenstein, na Vás čekají v krásné krajině v srdci středních Krušných hor. Objevením léčivého pramene ve 14. století začala rušná historie těchto lázní.

Tyto lázně se vyvinuly v moderní centrum pro zdraví a wellness, ve kterém najdou klid, odpočinek a rekonvalescenci jak denní hosté, tak lidé, kteří přijedou na zdravotní dovolenou nebo wellness pobyt, a také ambulantní i dlouhodobí návštěvníci lázní.

V lázních Warmbad Vás přijme moderní rehabilitační klinika, idylický lázeňský park s jezírkem a koncertním prostorem, nejrůznější poskytovatelé ubytování a srdce lázní – teplý pramen Silber-Therme.

Informace o léčebných pobytech, možnostech ubytování nebo wellness či zdravotní dovolené v lázních Warmbad Vám poskytne lázeňská a zákaznická informační služba, telefon 037369-15115.

Historie

Termální pramen ve Warmbadu u Wolkensteinu byl objeven ve středověku, nejspíše během hornických prací. Představuje tak nejstarší a nejteplejší pramen v Sasku, který je v současnosti využíván v lázeňství. V následujících letech prošly termální pramen i provoz lázní důležitými etapami rozvoje a odehrály se zde mnohé události, které dále utvářely jejich charakter.

1200

Páni z Waldenburgu připojují wolkensteinské panství.

1293

Unarg z Waldenburgu slibuje v písemné listině klášteru Nimbschen u Grimmy desátky ze svého dolu v panství Wolkenstein – jde o indicii, že již v této době zde existuje báňský průmysl.

14. století

Byl objeven pramen, pravděpodobně při těžbě stříbrné rudy. Důlní budova „Palmbaum“ („Palma“) mezi Warmbadem a Gehringswalde například náležela k nejvýznamnějším dolům na stříbro v oblasti Wolkenstein-Marienberger. Datování do roku 1385, na které je odkazováno na jednom oltářním obrazu, nelze prokázat.

1484

První doložená zmínka o této oblasti jako o „warmbate zu wulkenstein“, tj. o lázeňské oblasti.

1505–1536

Na žádost vévody Heinricha (který od roku 1505 spravuje Freiberg a Wolkenstein) přišlo do Warmbadu několik důlních mistrů, aby pomohli při zajištění pramene. Pod vedením Paula Salzbergera, tehdy důlního mistra v Buchholzu, bylo okolí pramene zpevněno, voda pramene snesena níže a byla opravena střecha budovy lázní.

1571

Kurfiřt August (syn vévody Heinricha) pověřil správce dolu Martina Planera dále zlepšit kvalitu pramene. Jako odborník na vodní stavby nechal Planer postavit štolu pro odtok vody, čímž došlo k odklonění studených povrchových vod. Tím se znatelně zvýšila teplota pramene.

1656

Kvůli zchudnutí z důvodu útrap třicetileté války prodal Jacob Süß, farář z Frauensteinu, Warmbad doktoru Augustu Hauptmannovi a výběrčímu daní Heinrichu Schreyovi. Ti si dali za úkol pomoci lázním k novému rozmachu.

1661

K ochraně pramene zakázal saský kurfiřt Johann Georg II. důlní práce v okolí 150 láter (300 metrů) kolem pramene.

1671

Slavnostní otevření knížecích lázní, které byly zřízeny přímo vedle pramene pro kurfiřtku Magdalenu Sybillu.

1721

Velmi špatné počasí a silný déšť zničily téměř všechny budovy lázní Warmbad včetně knížecích lázní.

1765

V Drážďanech byla provedena první chemická analýza termálního pramene lázní Warmbad.

1789/90

Když byly nakonec připraveny plány k opravě lázní, začal jejich nový majitel, inspektor Johann Gottlieb Scheffler, ihned po nabytí lázní s pracemi. Podařilo se opět dlouhodobě zprovoznit štoly pramene od ústí až po konec v délce 192 a 1/8 láter (485 metrů).

1791

Při příležitosti plánovaného pobytu v lázních saské kurfiřtky Marie Amalie Augusty byl zřízen a otevřen nový lázeňský dům, který byl ovšem při špatném počasí ve stejném roce opět částečně poničen.

1810–1919

Po přechodu do vlastnictví rodiny Uhligovi se z lázní Warmbad staly občanské lázně.

1860/61

Úpravou teplého pramene došlo k odklonění studené, „divoké“ vody, a tak bylo možné dosáhnout dlouhodobě teploty 29°C. Kolem pramene byla zřízena nová osmihranná budova se stanovou střechou a byl zlepšen způsob čerpání vody.

1895

Místní termální voda se poprvé začala plnit do litrových skleněných lahví jako „Warmbadská minerální voda“ („Warmbader Sprudel“) pro pití doma a pro zásilkový obchod. Po nepřesvědčivých výsledcích byl zásilkový prodej roku 1944 zastaven. Již v 17. století získal Warmbad právo vaření piva a začal obchodovat s pivem uvařeným z vody místního pramene jako s „léčivým nápojem“.

1908

Na začátku 20. století, když se začínalo rozpoznávat (nebo tušit) léčivé působení vody s radonem, byl také warmbadský pramen zkoumán z hlediska radioaktivity. Profesor Schiffner z Hornické akademie Freiberg (Bergakademie Freiberg) zjistil při své analýze hodnotu 3,2 Macheových jednotek radioaktivity. Tato jednotka, která byla tehdy v oblasti lázeňství používána pro udávání koncentrace radonu, odpovídá hodnotě 13,5 becquerel/litr (Bq/l). Pramen ve Warmbadu vykazuje nízkou radioaktivitu.

1913

Výnos č. 104 saského království stanovil asi 300 metrů široký pás země podél oblasti „Neugeboren-Kindlein-Flachen“ jako ochrannou zónu pramene. V tomto prohlášení o ochraně území se zjevně odrážely znalosti toku pramene. Tak byla oblast „Neugeboren-Kindlein-Flache“ považována za oblast, ve které pramen proudí, a předpokládalo se, že do pramene přitékají povrchové vody.

1938

Prof. Haupt z města Bautzen vyhotovil první přesnou analýzu místního minerálního pramene.

1947–1954 Počátek hornických prací dolování uranu v někdejší hornické oblasti Marienberg. Tyto intenzivní hornické práce v blízko ležících oblastech „Palmbaum“, „Himmelreich“ a „Lauta“ tehdejší společnosti SAG Wismut (Objekt 05) se negativně podepsaly na termálním léčivém prameni. Následně došlo ke snížení teploty až na 7,2 °C.

1949

Převzetí pramene termální léčivé vody a lázeňského zařízení společností SV Wismut, která zařídila přestavbu v sanatorium pro horníky. 1952–1956 Rozsáhlé důlní opravy ve výše zmíněných oblastech, které provedla společnost SDAG Wismut, vedly k celkovému zotavení termálního pramene a k s tím spojenému růstu teploty.

1973/74

Další rekonstrukce, zvláště zpevňování různých šachet výše zmíněných oblastí, které provedla společnost VEB Bergsicherung Schneeberg, dále omezily možné negativní dopady na kvalitu termálního pramene.

1979

Rada správního obvodu města Karl-Marx-Stadt rozhodla o novém „vyhlášení chráněného území pro přírodní léčivé zdroje Warmbadu“. Tato ochranná zóna existuje dodnes.

1994

Založení Lázeňské společnosti Warmbad (Kurgesellschaft Warmbad mbH) obcemi Gehringswalde a Hilmersdorf a městem Wolkenstein.

1995

Převzetí termálního léčivého pramene ze strany Lázeňské společnosti Warmbad. Ta zařídila rozsáhlou rekonstrukci odtokové štoly.

1997

Ohodnocení lázní Warmbad jako „oblasti lázní s léčivým pramenem“ dle saského zákona o lázních, jako prvních nových lázní v Sasku. Slavnostní otevření nově zřízené kliniky.

1999

Otevření nového pavilonu s léčivou vodou v lázeňském parku.

2000

Silber-Therme Warmbad byly uvedeny do provozu jako dům s lázeňskými službami.

2001

Slavnostní otevření rekonstruovaného domu postaveného kolem pramene.

2002

Zahájení provozu pečovatelského domu pro seniory „Katharinenhof“.

2003

Využití budovy do roku 2013 jako lázeňského hotelu „Brunnenfee“, od roku 2014 jako rezidence pro seniory s pečovatelskou službou.

2004

Rozšíření lázní Silber-Therme o wellness prostory „Studna mládí“ („Jungbrunnen“).

2014

Otevření čtyřhvězdičkového hotelu a zdravotního resortu „Santé Royale“.

2015

Otevření studny ve foyer lázní Silber-Therme.

2016

Na základě titulu „lázně s léčivým pramenem“ se nyní pyšníme statusem státem uznaných lázní. Rozšíření lázní Silber-Therme o odpočinkový prostor o dvou patrech.

Termální léčivý pramen

Kde se používá termální léčivá voda?

Všechny bazény v lázních Silber-Therme jsou naplněny termální vodou. Také po návštěvě sauny se můžete ochladit vodou léčivého pramene v bazénu se studenou vodou nebo pod sprchou.

Pitná kúra

Pitná kúra je nejstarší léčebnou procedurou lidstva. Během ní se po delší dobu pije léčivá voda, jak vysvětluje berlínský Německý spolek pro léčivé koupele. Podle tohoto spolku se taková kúra doporučuje dvakrát až třikrát ročně.

Indikace

Termální léčivá voda slouží jako doplněk léčby osteoporózy, k proplachování při chronických onemocněních ledvin a močových cest, například tvorbě močových kamenů, stejně jako k prevenci zubního kazu.

Protiindikace

Léčivá voda by se neměla používat v případě těžkých onemocnění ledvin, těžké srdeční slabosti i výrazných edémů (hromadění tekutin v měkkých tkáních).

Dávkování

  • k prevenci a terapii osteoporózy: vypít během dne postupně přibližně 1,5 litru
  • při urologických potížích: vypít během dne postupně alespoň 1,5 litru
  • k prevenci zubního kazu: vypít během dne postupně přibližně 0,4 až 0,5 litru
Je potřeba pít léčivou vodu každý den ve stejnou dobu!

Stav: únor 2013

 Analýza léčivé vody lázní Warmbad

Studna

Vyzkoušejte naši termální léčivou vodu ze studny ve foyer lázní Silber-Therme nebo ve zvláštním pavilonu!

Pro všechny hosty prýští termální léčivá voda z nové studny ve foyer lázní Silber-Therme Warmbad.

Zvláštní altán kolem studny v parku lázní Warmbad Vás zve k pitné kúře pomocí „státem uznané léčivé vody“ nejstaršího a nejteplejšího zdroje termální léčivé vody v Sasku.
© Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH
Am Kurpark 3 · D-09429 Wolkenstein / OT Warmbad
Tel. 037369 151-15 · Fax 037369 151-17 · info@warmbad.de
(c)    SSL 5 | 882 | 20542
Für Druck- und Rechenfehler kann nicht gehaftet werden.
Änderungen vorbehalten.